Trasparente, sfumata verde (B2101D) – Nero, Sfumata Blu (B2101A) – Avana, Sfumata Verde (B2101B) – Borgogna, Sfumata Grigia (B2101C) – Blu, Sfumata Grigia (B2101E)