Corallo Opaco, Grigia (K2800J)
Altre Varianti: Blu Opaco, Specchiata Ghiaccio (K2800B)- Nero Opaco, Specchiata Acciaio (K2800G)- Petrolio Opaco, Grigia (K2800K)